Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Korycin  sprawdź informacje Na Mapie gminy Korycin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Korycin.

Mapa Geoportal Korycin

Dane urzędu

Urząd Gminy Korycinul. Knyszyńska 2AKorycin, 16-140

Tel: 85 7229181

Fax: 85 7229180

E-mail: sekretariat@korycin.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Korycin: 2011032

Witryna: http://www.korycin.pl/

Władze lokalne: Wójt Mirosław Lechsekretariat@korycin.pl

Gmina Korycin w liczbach

Powierzchnia gminy Korycin*

117 km2

1145 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Korycin*

3 172 mieszkańców

2328 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Korycin*

27 mieszkańców na km2

2234 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Korycin

Geoportal Korycin prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Korycin

Jak powstał Geoportal gminy Korycin?

Geoportal Korycin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Korycin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Korycin umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Korycin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Korycin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Korycin;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Korycin;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Korycin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Korycin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Korycina.
Informacje na Geoportalu Korycin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Korycin?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Korycin;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Korycin;
 • Rejestr MPZP Korycin;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Korycin;
 • Mapa Topograficzna gminy Korycin;
 • Mapa Solarna gminy Korycin;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Korycin;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Korycin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Korycin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Korycin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Korycin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Korycinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Korycina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Korycin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Korycin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Korycin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Korycina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Korycina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Korycin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Korycin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Korycinie.

  Geoportal gminy Korycin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Korycin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Korycinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Korycin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Korycinie.

  W Geoportalu Korycin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Korycin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Korycinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Korycin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Korycin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Korycin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Korycin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Korycin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Korycin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Korycin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Korycin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Korycinie. W Geoportalu gminy Korycin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Korycinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Korycin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Korycin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Korycin dla mieszkańców

Geoportal Korycin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Korycin. Na mapie Korycina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Korycin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Korycin. Korzystając z map Geoportalu gminy Korycin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Korycin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Korycin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Korycin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu